Dr. Popély Gyula

Díjazott neve: 
Dr. Popély Gyula
Dr. Popély Gyula termékeny közéleti és tudományos pályafutása során következetesen képviselte a kisebbségi sorba kényszerített magyarság érdekeit. A „Felvidék krónikásának” számos könyve ennek kiváló példázata, szorgalmasan kutatta a felvidéki magyarság jogfosztásának 20. századi tragédiáját, s nemzetéhez hű, kiváló tudósként tárja fel a korábban elhallgatott magyar történelmet. A Károli Gáspár Egyetem korábbi rektorhelyettese, a pozsonyi magyar gimnázium kétnyelvű bizonyítványok miatt eltávolított igazgatója kapta az idei érdemkeresztet.