Ravasz László bronz mellszobrának megvalósítása

Ravasz László 1882-ben született Bánffyhunyadon, és a kolozsvári református teológiai akadémián szerezte meg lelkészi képzettségét. 1918-ban az Erdélyi Református Egyházkerület főjegyzőjévé választották, majd 1921-ben a dunamelléki egyházkerület püspökének és a Kálvin téri református templom lelkészének.

A Horthy-korszakban a Protestáns Szemlét, az Egyetemi Lapokat, a Református Szemlét és az általa alapított Az Út című lapokat szerkesztette, közben átdolgozta Károli Gáspár bibliafordításának újszövetségi részét. Ravasz László 1948 májusában a kommunista hatalomátvétel miatt lemondott minden tisztségéről, 1953-ban pedig nyugdíjba vonult. Az 1956-os forradalom alatt rövid időre visszakapta püspöki címét,  1956-tól újra a Kálvin-téri szószéken szolgált, egészen 1957. húsvétjáig. Ezután Leányfalun élt 1975-ben bekövetkezett haláláig.