A "Magyar Hit, Magyar Szabadság" címmel megrendezésre került 1956-os Forradalom és Szabadságharc megemlékező ünnepség

A pályázó 2015 októberében támogatási kérelemmel fordult a Jobbik Magyarországért Alapítványhoz az 1956-os forradalom és szabadságharc megemlékező ünnepség szervezése ügyében. A Jobbik Magyarországért Alapítvány az általam kért támogatási összeget (250.000 Ft-ot) a rendezvény támogatására megítélte.

 

A rendezvény szervezésekor fontos szerepet kapott a megfelelő előadók, és kulturális szereplők kiválasztása és a rendezvényre történő meghívása. Már a szervezéskor szembetűnővé vált, hogy az egyébként ennek a témának a feldolgozásával, és a feldolgozott események közzétételének feladatával foglalkozó intézmények jelenkori vezetői még napjainkban is zavarba jönnek az 1956-os forradalom nagy nyilvánosság előtt történő ismertetésének lehetősége kapcsán. A helyi (Vásárosnaményi) levéltári, múzeumi, egyházi, vagy akár civil tulajdonban lévő iratok csak töredékesen, vagy egyáltalán nem kerültek feldolgozásra és méltó értékelésre. Külön zavart okoz még napjainkban is Biszku Bélának a megítélése. Vásárosnamény városavató ünnepségén az akkori városvezetés Biszku Bélától vette át a várossá avató dokumentumokat és a város kulcsát.

Vásárosnamény vonzáskörzetében található Márokpapiban még ma is sokan nosztalgiával gondolnak az egykori véreskezű belügyminiszterre. A rendezvényre meghívott közéleti szereplők egyike, a helyi múzeum igazgatója meghívást kapott felszólalóként az ünnepi megemlékezésre, de az ismeretek hiányára hivatkozva elutasította a felkérést, ugyanakkor részt vett az eseményen.

A felszólalók gondos kiválasztása meghatározott rend szerint zajlott.

Az eredeti elképzelésekhez híven a szervezők meg szerették volna jeleníteni egy résztvevőkkel az 56-03 eseményeket, fókuszba állítva a Hősök emberi és esendő hétköznapiságát, felhívva a figyelmet arra, hogy a felismerés, a hazaszeretet, az igazságérzet ott lakik az egyszerű hétköznapi emberekben, és ha ez kellő összefogásra és méltó vezetőkre talál, akkor a szabadság elnyerése a mi kezünkben van.

Murányi Levente mindannyiunk példaképévé vált! Az ő elbeszélése, emberséges közvetlensége nem pusztán a fentebb leírtakra adott kézzel fogható bizonyítékot, hanem a Biszku Béla nevével megpecsételt kegyetlen, oktalan, nemzetellenes, antihumanista módon végrehajtott leszámolásokra is. Ezzel jellemrajzot adva a megtorlásban részt vevő szovjetbarát, nemzetellenes vezetők személyiségéről, egyéni és kollektív felelősségéről. A közvetlen forrásból elhangzó drámai elbeszélés a visszajelzések szerint nélkülözhetetlen eleme kell legyen a későbbi 56—os ünnepi megemlékezéseknek amíg ezt az Úr engedi.

 

Nem nélkülözhettük a történészi megvilágítást sem egy ilyen jelentős esemény közérthetővé tétele ügyében. Ezért esett a választás Dr. Gyüre Csaba történész-politikus előadására. Az történelmi események feldolgozása, nemzetünk szempontjából történő értékelése és közreadása minden kortárs kutató történész feladata. Ennek a feladatnak az elvégzése még napjainkban is hiányos. Jelentős felelőssége van az eddigi politikai-közéleti szereplőknek az egyszerű hétköznapi ember ismerethiányában. Az előadás rávilágított a hiányosságok meglétére, a teljes körű feldolgozás szükségességére.

A rendezvényről bővebb összefoglaló az alábbi hírportálon olvasható: BeregiHírek

 

 

Pályázó: Adorján Béla