Kátai Zoltán-előadássorozat Kárpátalján: Dicsérjétek az Urat!

Az első koncertkörút sikerén felbuzdulva 2012-ben is Kárpátaljára látogatott Kátai Zoltán énekmondó. A Gyarapodó Magyarországért Alapítvány támogatásával, 2012. december 1–9. között megtartott előadássorozat szervezői Kovács Béla Európai Parlamenti Képviselő és a Kárpátaljai Református Egyházkerület Levéltára és Múzeuma voltak.

Elindula József… című műsorával a neves magyarországi előadóművész a nagyobb református gyülekezeteket kereste fel: a beregi, az ungi és az ugocsai egyházmegye tizenegy gyülekezetének tagjait örvendeztette meg előadásával. December 7-én a Bátyúi Református Egyházközség gyülekezeti termében lépett fel. A vendéget Kacsó Géza lelkipásztor mutatta be a művészetkedvelő helybelieknek.

Kátai Zoltán ez alkalommal az adventi időszakhoz és a karácsonyi ünnepkörhöz kötődő énekeket adott elő sajátos hangzásvilággal, lant-, koboz-, bőrduda- és fidulakísérettel. Ezeket az ősi hangszereket röviden ismertette is a művész. Elmondta például, hogy a középkorban igen népszerű és Európa-szerte elterjedt fidula a 16. századig templomi hangszer volt, akkor kezdte kiszorítani az orgona.

Az előadása során ízelítőt adott Balassa Bálint megzenésített verseiből, a moldvai csángó magyarok karácsonyi énekeiből, a szigetközi mendikálók (betlehemesek) dalaiból, a reformáció korabeli protestáns énekszerzők műveiből. Mivel ez utóbbiak a református énekeskönyvben is megtalálhatók, Kátai Zoltán közös éneklésre is felkérte a jelenlévőket.

 

A műsor után Kacsó Géza lelkész adott hálát Istennek az alkalomért, ami által az egybegyűltek lélekben együtt készülhettek Jézus Krisztus születésének ünnepére. Kárpátaljai vendégszereplése során Kátai Zoltán több tanintézménybe is ellátogatott, ahol nemzeti kultúránkat, történelmünket népszerűsítette énekeivel, továbbá hangszerbemutatót is tartott.