Délvidéken is sikeres volt a Beiratkozási Ösztöndíj Program

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány kiemelten fontos feladatának tekinti a határon túl rekedt magyarság nemzeti identitásának megőrzését. A többi elszakított országrész mellett a Délvidéken is rendkívül fontos ez a munka, ahol a természetes fogyás, az elvándorlás és az asszimiláció következtében sajnos a magyarság lélekszáma az elmúlt évtizedekben jelentősen lecsökkent.

A Rákóczi Szövetség 2013 januárjában hirdette meg beiratkozási ösztöndíj pályázatát, amelyre a Délvidék 31 szórvány településének magyar első osztályos diákjai voltak jogosultak. A pályázat egyszer 10 ezer forint beiratkozási ösztöndíj adományozásának lehetőségét tartalmazta azon gyermekek számára, akiket szüleik magyartanítási nyelvű alapiskolába írattak. A 2013-as naptári évben egészen pontosan 23 délvidéki helyszínen mintegy 318 gyermek részesült támogatásban.

A program kiemelt célja volt, hogy ráirányítsa a magyar családok figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára és helyességére. A program eredményessége számszerű adatokkal is igazolható, hiszen évek óta azokban a régiókban, ahol a program teljes körűen megvalósul az iskolakezdők számának csökkenése kisebb, mint ott, ahol a program forráshiány miatt nem, illetve csak részlegesen érvényesül. A program minden év decemberében veszi kezdetét az óvodások megajándékozásával, illetve a szülők levél útján történő megszólításával, amiben a magyar iskola előnyeire, az ott megszerezhető többlettudás lehetőségére valamint a magyar közösség megmaradása és a magyar iskolaválasztás közötti összefüggésre hívják fel a szülők figyelmét.

 

A Gyarapodó Magyarországért Alapítvány a legnagyobb örömmel teljesítette a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmét, így magára vállalta a délvidéki tanévkezdő tanulók ösztöndíjának finanszírozását. Bízunk abban, hogy az ilyen, és ehhez hasonló programok támogatásával hozzájárulhatunk a délvidéki magyarság asszimilációjának a megállításához.