A moldvai csángó magyar kultúra megőrzése szimbolikus jelentőséggel is bír

A Moldvában élő csángó magyar kultúrának megőrzése, az ott élő nemzettestvéreink anyanyelvének megtartása szimbolikus jelentőséggel is bír. A Csángóföldön elért sikerek reményt adhatnak a határon kívül rekedt, a világon szétszórtan élő többmilliós magyarság számára. A Gyarapodó Magyarországért Alapítvány kiemelkedően fontos feladatának tekinti a csángó gyermekek oktatásának a támogatását.       

Alapítványunk ezért - a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) kérésének eleget téve - örömmel vállalta magára négy Moldvában tevékenykedő magyar tanító egy havi fizetésének finanszírozását. A pedagógusok rendkívül fontos missziót teljesítenek, többek közt a magyar betűvetésre tanítják a diákokat, ezzel segítve őket kultúrájuk megőrzésében. A gyerekek szeretettel járnak az óráikra. Munkájuk így már nélkülözhetetlené vált.

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége oktatási programjában jelenleg 42 pedagógus dolgozik Moldva 25 településén már több mint 2200 gyermek jár rendszeresen az órákra. További 25-30 településen, ahol még beszélik az archaikus magyar nyelvet, szintén indokolt lenne mielőbb tanárokat biztosítani. A fizetésüket pályázatokból és adományokból sikerült eddig biztosítani. Az oktatási program nemzetközi mértékkel mérve is példátlan eredményeket ért el.

 

Örömteli számunkra, hogy alapítványunk által nyújtott 360 ezer forintos támogatással részesei lehettünk ennek a rendkívüli sikernek.